Bartram

Aramus guarauna pictus, limpkin

illustrazione scientifica bartram